News

blog
COVID-19

На 25.01.2021 г. Хипографик Полша ЕООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-22044-C01 за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоля...

Read more
2021-12-16
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Agree